• Vel tegen vel - cultuur en onderwijs dicht bij elkaar
  • Vel tegen vel - cultuur en onderwijs dicht bij elkaar
slider title

Via 'Vel tegen Vel' brengt Brugge Plus cultuur en onderwijs dicht bij elkaar. We organiseren educatieve projecten voor leerlingen uit het basis- en secundair onderwijs, voor leraren en voor studenten van de lerarenopleiding.

De projecten van 'Vel tegen Vel' zijn steeds verbonden aan een Brugse cultuurorganisatie of stadsdienst en duren minimum 2 halve dagen.

Het doen en de beleving staan centraal.  De leerlingen gaan creatief aan de slag, maar halen hiervoor inspiratie uit het bekijken, beluisteren en bespreken van kunstwerken.  Experimenterend ontdekken ze de bouwstenen van een bepaalde kunstdiscipline.  Ze leren ze herkennen en krijgen zo een houvast om kunst te interpreteren, maar ze leren ze ook zelf hanteren om zo hun eigen creaties interessanter te maken.              

Meestal wordt dan ook een bezoek aan een concert, een film-of theatervoorstelling, een tentoonstelling of een museumbezoek aan het project gekoppeld.

Dit alles gebeurt onder begeleiding van ervaren workshopgevers/kunstenaars.

Bij sommige projecten is een vervolgtraject voorzien, waarbij we leraren ondersteunen die het project op eigen houtje willen hernemen in volgende schooljaren.


Praktisch

Inschrijven: van juni tot eind september
De scholen betalen max. 5 euro per leerling. 
Alle voorstellingen, concerten of bezoeken zijn inbegrepen in die prijs, vervoersonkosten niet.
Interesse?  Neem contact op:
Charlotte Forrier
E: charlotte.forrier[at]bruggeplus.be.
T: 050 44 20 01