• Spencer Tunick for Corpus 05
  • Stadsfestivals
slider title

De opdracht van het Stadsbestuur is om op een zinvolle hedendaagse wijze om te gaan met het verleden, het collectieve erfgoed.  Geen evidente opdracht voor een stad die in binnen– en buitenland bekend staat als internationaal historisch en toeristisch centrum.  Tijdens Brugge 2002 werd het stof letterlijk van vele gebouwen geblazen, er werd gebouwd voor de toekomst, maar belangrijker nog is dat de kiemen werden gezaaid voor een mentaliteitsverandering.  Brugge 2002 moest de culturele, maar vooral ook de niet- of minder culturele geesten stimuleren.  Vanuit de culturele huizen volgden al snel nieuwe impulsen.  Een vervolg van het Culturele Hoofdstadjaar kon dus niet uitblijven. 
Na afloop van het culturele jaar werd de vzw Brugge Plus in het leven geroepen.  De vzw treedt op als intermediaire partner tussen de stadsdiensten en de spelers in de culturele en toeristische sector.  Binnen de taak van het mee-ontwikkelen van een langetermijnvisie voor het cultuurbeleid van Brugge, speelt ze de rol van coördinator binnen de vijfjaarlijkse stadsfestivals. In de zomer van 2005 was dat Corpus Brugge 05, in het najaar van 2010 werd Brugge Centraal georganiseerd.