• Vel tegen Vel
  • Onderwijs
slider title

Brugge Plus speelt een belangrijk rol inzake cultuureducatie in Brugge. Zo brengen we via ‘Vel tegen Vel’ cultuur en onderwijs dicht bij elkaar.  In samenwerking met Brugse culturele partners organiseren we educatieve projecten voor leerlingen uit het basis- en secundair onderwijs, voor leraren en voor studenten van de lerarenopleiding. Op de website www.uitmetjeklas.be hebben we alle culturele organisaties en stadsdiensten uit Brugge gebundeld die een aanbod hebben voor scholen. Op www.stapindestadbrugge.be én “Brugge door kinderogen” (uitgave Dienst Welzijn) vind je gratis opdrachten voor een schooluitstap naar Brugge.  Tot slot organiseren we jaarlijks een uitmetjeklasmarkt voor leraren.