• Missie
  • Missie
slider title

Brugge Plus is gegroeid uit de vzw Brugge 2002, die het stadsfestival “Brugge 2002, Culturele hoofdstad van Europa” in goede banen leidde.  Vandaag bestaan de kerntaken van Brugge Plus uit: het organiseren van evenementen, het uitwerken van initiatieven omtrent cultuurcommunicatie, cultuureducatie en het verzorgen van het cultuurtoeristisch onthaal en ticketverkoop via In&Uit en www.ticketsbrugge.be

Je vindt Brugge Plus terug als organisator van projecten die multidisciplinair zijn, zich in de openbare ruimte afspelen of specifieke doelgroepen bereiken. Participatie, kwaliteit en duurzaamheid voert Brugge Plus hoog in het vaandel.

Evenementenorganisator

Al ruim 15 jaar zet Brugge Plus de schouders onder grote stadsfestival en jaarlijks terugkerende evenementen.

Het eerste stadsfestival “Corpus 05” vond plaats in 2005 en zette het menselijk lichaam centraal. Tijdens Corpus 05 kwam de bekende Amerikaanse fotograaf Spencer Tunick naar Brugge voor een installatie met 2000 naakte mannen en vrouwen. In 2010 volgde het stadsfestival "Brugge Centraal" met een thematische verwijzing naar Oost-Europa. Eén van de blikvangers was toen de tentoonstelling van hedendaagse kunst onder het curatorschap van Luc Tuymans. In 2015 organiseerde Brugge Plus (ism Musea Brugge en Cultuurcentrum Brugge) een gloednieuwe Triënnale voor hedendaagse kunst en architectuur in de publieke ruimte van de historische binnenstad.   In 2018 vindt de tweede Triennale plaats van 5 mei tot 16 september. Het thema van de tweede Triënnale is “Liquid city, de Vloeibare Stad”.

Naast de Triënnale organiseert Brugge Plus het hele jaar door tal van evenementen zoals Wintervonken, het circusfestival Cirque Plus, het gastronomisch evenement Kookeet, Lichtfeest Lissewege, Filmophetstrand, Autoloze zondag, enz. Met Uitwijken zijn we actief in de Brugse wijken. Vier keer per jaar trekken we met de Uitwijkenkaravaan naar de Brugse buurten. Sinds enkele jaren brengen we ook met de Belgiek cultuur en gezelligheid tot in de voortuin van buurtbewoners. De Belgiek is een lunapark uit 1975 dat werd omgebouwd tot een mobiele cultuurzaal.

Cultuurcommunicatie


Brugge Plus neemt het voortouw in overkoepelende initiatieven in de Brugse cultuursector. Een belangrijk onderdeel hierin is de cultuurcommunicatie. Onder de noemer "Uit in Brugge" hebben we een aantal initiatieven uitgewerkt om het Brugse culturele aanbod bekend te maken.  Zo verspreiden we wekelijks de digitale nieuwsbrief "UiT in Brugge", stellen we maandelijks de Exit-kalender samen en richten we ons met Exit onder 12 tot de jonge lezers. Brugge Plus beheert de input van gegevens in de UiTdatabank. Naast het valideren van de ingevoerde items, stimuleren en helpen we Brugse organisaties om hun activiteiten in te voeren in de UiTdatabank. Brugge Plus organiseert ook regelmatig overlegmomenten met de communicatieverantwoordelijken van de Brugse cultuurhuizen. 

Brugge Leeft

Met het project 'Brugge Leeft' richten we onze communicatie specifiek naar jongeren en studenten van 16 tot en met 24 jaar. De website van 'Brugge Leeft' biedt een volledig overzicht van het evenementenaanbod voor Brugse jongeren. Voor die evenementen kan je tickets winnen door een profiel aan te maken en deel te nemen aan wedstrijden. Brugge Leeft biedt ook een platform aan lokaal talent. Brugse dj’s en bands kunnen er een profielpagina aanmaken en hun muziek delen met de wereld. 

Sinds 2011 bestaat de Brugge Leeft jongerenpas. De pas biedt kortingen bij culturele organisatie, maar geeft ook voordelen in handelszaken. Op een laagdrempelige manier brengen we hen zo dichter bij cultuur in Brugge. 

Zelf zet Brugge Leeft ook communicatiecampagnes op poten om aan te tonen dat Brugge bulkt en bruist van het jonge talent.

Meer info over het project vind je op www.bruggeleeft.be

Brugge Studentenstad

Brugge telt jaar na jaar meer studenten. Brugge Studentenstad is het samenwerkingsverband tussen de hogescholen en de stad Brugge. De coördinatie ervan zit bij Brugge Plus. 

In het kader van Brugge Studentenstad worden sportieve en culturele evenementen voor hogeschoolstudenten in Brugge georganiseerd. Samen met de hogescholen gaan we ook op zoek naar studeerlocaties waar studenten tijdens de examenperiode kunnen studeren. We zorgen er mee voor dat er hier voldoende studentenkamers zijn en dat studenten met een gele studentenfiets onze stad kunnen ontdekken. Hét project voor de toekomst wordt het studentenhuis, waar studenten samen kunnen studeren, activiteiten organiseren, vergaderen en wegwijs worden gemaakt in de stad.

Kortom, met Brugge Studentenstad bouwen we Brugge verder uit als stad waar het aangenaam studeren is. 

Meer info vind je op www.brugge.be/studentenstad.

Onderwijsprojecten

Brugge Plus speelt ook een belangrijke rol inzake cultuureducatie. Zo wordt via het onderwijsproject 'Vel tegen Vel' cultuur en onderwijs dichter bij elkaar gebracht. Brugge Plus organiseert in dat verband workshops met leerlingen uit het basis- en secundair onderwijs in samenwerking met de Brugse culturele partners. Op de website www.uitmetjeklas.be heeft Brugge Plus alle organisaties en stadsdiensten gebundeld die een aanbod hebben voor scholen. Brugge Plus organiseert ook jaarlijks een Uitmetjeklasmarkt waar het aanbod voor scholen wordt gepresenteerd. 

Kringloopexpo

Kringloopexpo is een platform waarbij artistiek hoogstaand tentoonstellingsmateriaal kan hergebruikt worden via een online uitleen- en verkoopservice.

Grote tentoonstellingen lopen meestal slechts enkele maanden. Het overgrote deel van het tentoonstellingsmateriaal (wanden, stolpen, belichting, enz.) is na afloop voor de organisatoren niet meer bruikbaar. Dit heeft enerzijds met beperkte opslagruimte te maken maar anderzijds ook met de ambitie van tentoonstellingsarchitecten.

Kringloopexpo is een innoverend en duurzaam antwoord op deze problematiek: we beperken de ecologische voetafdruk van tentoonstellingen en we stimuleren het efficiënter inzetten van financiële middelen. Bovendien kan het uitwisselen van tentoonstellingsmateriaal de samenwerking tussen organisatoren in de culturele sector bevorderen.

In&Uit Brugge

Met In&Uit Brugge, op het gelijkvloers van het Concertgebouw, organiseert Brugge Plus het cultuurtoeristisch onthaal en de ticketverkoop voor culturele organisaties.