• Cultuurmarkt voor leerkrachten
  • UIT met je klas, de markt
slider title

DONDERDAG 7 JUNI 2018 VAN 16u TOT 18.30u IN DE MAZ

Magdalenastraat 27, 8200 Brugge

Op de Uitmetjeklasmarkt kan u gezellig komen snuisteren in het educatieve aanbod van de Brugse cultuurhuizen, stadsdiensten en educatieve organisaties. Nieuwsgierig naar hun programma voor volgend schooljaar? Zin om hen te betrekken in lessen over kunst en cultuur, milieuzorg, natuurwetenschappen, sociale, mondiale en andere thema's? Hartelijk welkom op hun stand in de Magdalenazaal op donderdagavond 7 juni 2018!

Na uw bezoek bieden we u graag nog een hapje en een drankje aan. 

Workshops en presentaties

Zoals elk jaar bieden enkele organisaties een extraatje.
Kom hiervoor een kijkje nemen in de aparte ruimte naast de vestiaire. 

17u tot 18u: kennismaking Visual Thinking Strategies
voor alle leerkrachten

VTS is een eenvoudig aan te leren gesprekstechniek, waarmee je zelf je klas kan begeleiden tijdens het interpreteren van een kunstwerk. 

Want dat is eigen aan kunst: het staat vaak open voor interpretatie.  De meeste kunstenaars zijn er niet op uit om één welomlijnde boodschap de wereld in te sturen. Ze laten wel indrukken na. Ze spelen in op onze zintuigen, onze emoties of zetten ons aan het denken. Een kunstwerk krijgt betekenis in het hoofd van zijn publiek.  Hoe meer publiek, hoe meer betekenislaagjes.

Geef samen met je klas betekenis aan kunst en ontdek hoeveel achtergrondkennis jij en je leerlingen al bezitten, ongeacht of je nu een kunstkenner bent of niet.
Hierbij oefen je tal van vaardigheden: metaforisch denken, kritisch denken, probleemoplossend denken, zelf-expressie, sociale vaardigheden, taalvaardigheid ...

Schrijf je in via charlotte.forrier@bruggeplus.be, ten laatste tegen donderdag 31 mei 2018.

17u tot 18u: kennismaking Slow Art Talks
voor leerkrachten van de derde graad secundair onderwijs

Ook bij de Slow Art Talks staat het leren interpreteren centraal.  Tijdens een slow art talk wordt ruim een uur in groep stilgestaan bij één kunstwerk. Alles draait om samen aandachtig en onbevangen te kijken naar één schilderij en daarover in dialoog gaan.

In het Groeningemuseum zijn ze ervan overtuigd dat deze manier van naar kunst kijken ook ideaal is om een groep adolescenten aan te spreken.  Ze zouden graag slow art talks opstarten voor klassen van de derde graad secundair onderwijs, onder begeleiding van een museummedewerker.

Tijdens deze kennismaking willen ze jullie laten proeven van zo'n slow art talk om daarna nieuwsgierig naar jullie feedback te polsen.

Schrijf je in via charlotte.forrier@bruggeplus.be, ten laatste tegen donderdag 31 mei 2018.

18u tot 18.30u: avondvoorstellingen 16+
voor leerkrachten van de tweede en derde graad secundair onderwijs

Wens je informatie over theater-, film-, en dansvoorstellingen tijdens de lesuren, dan kan je terecht bij de stand van het Cultuurcentrum Brugge op deze markt.

Maar sommige leerkrachten sturen hun oudere leerlingen ook graag naar voorstellingen voor een volwassen publiek. 
Zoals elk jaar geven medewerkers van het Cultuurcentrum Brugge extra toelichting bij enkele avondvoorstellingen voor 16+.

Voor deze presentatie hoef je niet in te schrijven.

Wie vind je op de markt?

• Triënnale Brugge 2018: hedendaagse kunst en architectuur in open lucht

• Musea Brugge: beeldende kunst, erfgoed en geschiedenis

• XPO CENTRE BRUGES: Mummies in Bruges, Secrets of Ancient

• Historium: Brugge in de 15de eeuw

• Stadsarchief Brugge: lespakket met foto's uit het archief over verschillende thema's

• Cultuurcentrum Brugge: theater, dans en workshops

• Concertgebouw Brugge: muziek, dans en workshops

• Openbare Bibliotheek Brugge: lezen, informatie opzoeken en meer

• JEF in de klas: filmeducatie

• Vel tegen Vel: meerdaagse kunstprojecten

• Cozmix - Volkssterrenwacht Beisbroek vzw: natuur- en sterrenkunde

• Horizon Educatief: natuur- en milieueducatie

• Preventiedienst en Lokale Politie Brugge: alcohol- en drugspreventie en verkeersveiligheid 

• JAC Brugge: jeugdadviescentrum

• Brugs Netwerk Vrijetijdsparticipatie: financiële tegemoetkoming voor leerlingen met minder middelen

• Oxfam-Wereldwinkel: eerlijke mondiale handel

• 11.11.11: nieuwe campagne over migratie en vluchtelingen

• Provincie West-Vlaanderen: Herinneringseducatie en WOI, MOS, Economie, Mobiliteit, Europa, Wereldburgerschap, Provinciebestuur ...