• UiThoek
  • UiT in Brugge
slider title

Via diverse kanalen proberen wij het gevarieerde cultuuraanbod van de Stad naar een zo breed mogelijk publiek te vertalen. Dat doen we via twee grote pijlers: enerzijds het uitbouwen van een netwerk met communicatiemedewerkers uit de culturele sector en anderzijds het realiseren van allerlei promotieacties om het cultuuraanbod bekend te maken.

Enkele voorbeelden:

• De wekelijkse digitale nieuwsbrief "UiT in Brugge" biedt een overzicht van wat er in Brugge op de culturele agenda staat.
• Het beheer van de evenementenkalender op de stedelijke website (www.uitinbrugge.be)
• Het samenstellen van de maandelijkse agenda in het cultuurblad Exit. Dit gebeurt op basis van evenementen die ingeput werden in de UiTdatabank.
• Brugge Plus stimuleert en helpt ook de Brugse organisaties om hun gegevens in te voeren in de UiTdatabank.
• Maandelijkse grote overzichtsaffiches "UiT in Brugge" verspreid in de binnenstad die 5 highlights uit het culturele aanbod belichten.
• Uitgeven van de tweemaandelijkse cultuurkrant voor kinderen "Exit onder 12".
• Jaarlijks het Brugse aanbod voorstellen via een stand op de Cultuurmarkt in Antwerpen.
• Distributie van folders in het station van Brugge.
• Een "UiT-hoek" in KHBO en HoWest waar studenten alle info vinden over het Brugse culturele aanbod.